Classes de repàs a Granollers

Classes de repàs a Granollers

En molts casos ens sabem quin és el moment o situació per fer classes de repàs Granollers. De fet, hi ha certs indicadors com el baix rendiment o bé la falta d’organització de l’alumne que dicten aquesta necessitat de classes de repàs.

Classes de repàs a Granollers

Quines classes de repàs em són més convenients?

En veritat, hem d’analitzar quin és la naturalesa de la necessitat de classes de repàs. Després d’aquest moment podem triar classes de repàs, reforç escolar i/o reeducació psicopedagògica.  Les tres estan dirigides a matisos diferents dins de les dificultats d’aprenentatge.

Seleccionarem classes de repàs si solament l’alumne presenta desorganització en la seva agenda o deures puntals i no té molt mals resultats acadèmics obtinguts, és una bona opció. Per contra, suggerim reforç escolar quan les condicions anteriors siguin de la mateixa índole, però agradaves.
En tinença d’algun informe psicopedagògic, doncs la millor elecció és reeducació escolar seguint els suggeriments de l’informe de forma estricta.

Quants dies per setmana han de ser les classes de repàs?

Les freqüències de les classes de repàs en gran manera tenen a veure com la situació acadèmica de l’alumne. No cometem l’error de desitjar una millorança en el menor temps possible. Això puc ser contraproduent atès que l’alumne pot reaccionar de manera inesperada. No hem d’oblidar que segons l’etapa de la seva maduresa intel·lectual és molt determinant per a aquest procés.

Quins tipus de classes de repàs recomanaries, particulars o en grups?

Atenent a les classificacions anteriors de classes de repàs, reforç escolar o reeducació escolar, ens decantem per classes en grups per a classes de repàs fins a 8 o 10 alumnes, en segon cas, reforç escolar, podríem dir que grups de reduïts de 4 – 6 alumnes. El tercer cas, reeducació escolar, el més evident és grups de 2 a 4 alumnes o bé classes particulars de curta durada.

Com puc matricular-me?

En qualsevol dels nostres productes,  pot directament contractar-los a la nostra web: https://aprendamosfacil.com/ , solament ha de punxar a ” Comprar horas ” de l’oferta que li interessi més.

Desitjo saber més

Si desitja obtenir més informació sobre nosaltres o els nostres productes visiti’ns a www.new.aprendamosfacil.com o bé enviï un mail a : info@new.aprendamosfacil.com o truqui al telèfon: 676189763

 

[serviceplan id=’57’]

0 responses on "Classes de repàs a Granollers"

Leave a Message

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

2020 © Aprendamosfacil.com. Todos los derechos reservados.
WhatsApp chat
X