Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)

Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)

 

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius; a cada centre es constitueix una junta d’avaluació formada per professors de quart d’ESO i presidida pel cap d’estudis.

fuente: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *