Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys)

Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys)

 

Inscripció

– Termini: del 9 de gener (a les 9 h) al 13 de gener de 2017
– Presentació de la documentació per a l’exempció de la llengua catalana, si escau: del 9 al 13 de gener de 2017
– Lista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 20 de gener de 2017
– Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: del 23 al 25 de gener de 2017
– Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de gener de 2017

Prova

2 de febrer de 2017

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

3 de febrer de 2017

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 14 h: examen de l’àmbit de la comunicació

Qualificacions

Provisionals: a partir del 22 de febrer de 2017
– Període per presentar reclamacions: del 23 al 27 de febrer de 2017
– Definitives: a partir de l’ 1 de març de 2017

 fuente : http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/calendari/

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *