RESOLUCIÓ ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

 

D’acord amb aquesta premissa, els diferents organismes oficials i les associacions europees d’avaluadors de llengües estableixen els certificats i diplomes que consideren equivalents entre si com a acreditatius d’una determinada competència lingüística.

En conseqüència, per facilitar i simplificar l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament escau donar publicitat dels títols, diplomes i certificats, expedits per institucions i universitats competents, que acrediten la competència lingüística d’acord amb el MECR

Resolc:

Els títols, els diplomes i els certificats que consten en l’annex 1 acrediten la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Qualsevol altra acreditació s’ha de valorar de forma individualitzada

 

ANGLÈS

Departament d’Ensenyament. Escoles Oficials d’Idiomes

  • Certificat de nivell intermedi
  • Certificat de nivell avançat
  • Certificat de nivell C1

 

Educational Testing Service (ETS)

  • TOEFL iBT de 57 a 86 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)
  • TOEIC de ≥790 punts (Test of English for International Communication)
  • TOEFL iBT de 87 a 109 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)
  • TOEIC de ≥1095 punts (Test of English for International Communication)
  • TOEFL iBT de 110 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)
  • TOEIC de ≥1345 punts (Test of English for International Communication)

 

Entre otros idiomas

https://ioc.xtec.cat/educacio/attachments/article/387/Acreditaci%C3%B3_B1.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *